Over PreZero

Wij zamelen afval in bij consumenten, overheden en bedrijven en verwerken dit tot nieuwe grondstoffen, producten of energie. Zo maken we, in co-creatie met partners, al parkbankjes uit ketchupflessen, toiletpaier uit melkpakken en gieters uit wasmiddelflessen.

 

PreZero maakt zich hard voor de grondstoffenrevolutie: het zoveel mogelijk recyclen van afval tot nieuwe grondstof, om zo waardevolle grondstoffen te beschermen en te behouden voor de aarde. Door gemeenten te helpen met slim en duurzaam afvalmanagement, creëren we waarde uit afval en kunnen we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken in nieuwe producten en materialen.

 

PreZero streeft naar het zo veel mogelijk recyclen van afval om te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Met innovatieve en duurzame oplossingen voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu, beschermen en behouden wij waardevolle grondstoffen voor de toekomst.